A 60 órás, általában heti egy alkalommal tartandó képzés első modulja során a résztvevők elsőként betekintést nyernek a Jóga a Mindennapi Életben® (JMÉ) rendszer alapjaiba; megértik, hogy a jóga célja a testi, szellemi, lelki és társadalmi egészség és harmónia megteremtése, illetve megőrzése. A jógagyakorláson keresztül közvetlen tapasztalatot szereznek annak pozitív élettani és mentális hatásáról. A JMÉ rendszer felépítéséből következően lépésről lépésre, módszeresen, az egyszerű előkészítő gyakorlatokból kiindulva készítik fel a résztvevőket a haladóbb szintű ászanák elvégzésére, illetve a gyermekek számára kidolgozott speciális gyakorlatok oktatására. A Jógainstruktor képzést a Magyar Országos Jóga Unió mint képző szerv 2012-ben a PAT (Pedagógus Akkreditációs Testület) rendszerében akkreditálta, így a résztvevők továbbképzésük részeként el tudják számolni. 

A képzés második modulja felkészít jógainstruktorként jógagyakorlás vezetésére, a kézikönyvben foglaltak szerint. A mindennapos (lehetőleg reggel, a tanítás megkezdése előtt, vagy más alkalmas időpontban végzett) rövid, kb. 15-20 perces program és a hosszabb gyakorlás célja, hogy hozzájáruljon mind a diákok, mind a pedagógusok fizikai és mentális egészségének megőrzéséhez, javításához.

A modul alkalmazásának célja elsősorban a diákok

• fizikai terhelhetőségének növelése

• figyelem összpontosító képességének növelése,ezáltal az iskolai teljesítményük javulása

• belső feszültségeinek kezelése, oldása, ezen keresztül az agresszív magatartás megelőzése, csökkentése, drog-és szenvedélybetegségek elsődleges prevenciója,

továbbá:

A mindennapos közös gyakorlás során

• mélyül, meghittebbé válik tanár-diák kapcsolat;

• növekszik az együttműködési készség, az elfogadás képessége; a bizalom, az önbizalom;

• javul a kapcsolatteremtő és a kommunikációs képesség.

Hosszabb távon az iskoláskorú gyermek a jógagyakorlatoktól a következő hatásokat várhatja:

  • életörömöt, a mozgás örömét;
  • a szervezet harmonikus fejlődését, szellemi, lelki kiegyensúlyozottságot;
  • helyes testtartást, egyenes gerincet;
  • megfelelő testsúlyt
  • a vérkeringés javulását;
  • helyes légzés elsajátítását, a légzés mélyülése révén az asztma és a szénanátha javulását;
  • az egyensúlyérzék javulását;
  • a betegségekkel szemben megnövekedett ellenálló képességet

A program Paramhans Swami Maheshwarananda Jóga a mindennapi életben® (JMÉ) rendszerére épül, a Jóga a mindennapi életben rendszer és a Jóga gyerekekkel c. könyvekben található gyakorlatokat felhasználva. A programot a Magyar Országos Jóga Unió megbízásából a JMÉ rendszer nemzetközi okleveles jógaoktatói, gyógytornász, pszichiáter, pszichológus és pedagógus szakemberek állították össze.

A tanúsítvány kiadásának feltételei

-          A képzési egységekről való összes hiányzás nem haladja meg a képzési program óraszámának 20%-át.

-          A két részes vizsga teljesítése.

  • Az első részben a vizsgázó tételt húz, amelyen a JMÉ 6 részből álló 1. gyakorlószintjének ászanái szerepelnek. A vizsgázónak ezeket kell bemutatnia úgy, hogy a vizsga során ismerteti az adott gyakorlat elvégzésére vonatkozó instrukciókat, a gyakorlat jótékony hatásait és esetleges ellenjavallatait. A második részben a vizsgázó szintén tételt húz, amelyen a mindennapos iskolai jógagyakorlásra szánt, 6, állógyakorlatokból álló modul egyike szerepel.  A vizsgázónak a modul gyakorlatait kell bemutatnia úgy, mintha a 15-20 perces foglalkozást vezetné: miközben a gyakorlatokat végzi, pontos instrukciókat ad a mozgás kivitelezéséről, ismerteti a gyakorlat jótékony hatásait, esetleges ellenjavallatait.
  • A vizsga értékelési szempontjai: a vizsgázó képes-e az ászanák korrekt bemutatására és ismertetésére; a gyakorlatok elvégzéséhez szükséges pontos instrukciók átadására; illetve pontosan ismeri-e a gyakorlatok pozitív hatásait és esetleges ellenjavallatait.

A jógainstruktor-képzés célja fentiek értelmében, hogy a pedagógusok

-          megértsék a jógagyakorlás egészséges életmódot szolgáló szerepét, a Jóga a mindennapi életben® rendszer lényegét: magukévá tegyék annak holisztikus szemléletmódját és tisztában legyenek a jógagyakorlás különleges szerepével a - stresszoldásban és az agresszió kezelésében; a tanulók általános testi-lelki közérzetének javításában, belső feszültségeinek kezelésében/oldásában; fizikai terhelhetőségük, állóképességük növelésében; figyelem-összpontosító képességük fokozásában, memóriájuk javításában;

-          képessé váljanak jógainstruktorként az iskolában (a tanórák előtt, után vagy közben)  rendszeres gyakorlások szakszerű levezetésére a kézikönyvben foglaltak szerint; (Figyelem! A komplex jógaoktatáshoz min. 5 éves felkészülést követő, szigorú feltételekhez kötött jógaoktatói képzés elvégzése szükséges, erre a képzés tanúsítványa a résztvevőket nem jogosítja fel.)

-          magukon is megtapasztalják a rendszeres jógagyakorlás előnyeit (rekreáció, burn out prevenció, stressz-prevenció, kiegyensúlyozott életvitel, belső egyensúly megteremtése).

A képzésen való részvétel feltétele

Jó általános egészségi állapot, valamint nyilatkozat arról, hogy a képzésen saját felelősségére vesz részt.

A képzést sikeresen teljesítő pedagógus kompetenciái

- ismeri a diákoknak számára készült jógaprogram vezetésének módját;

- ismeri az agresszió és a stressz alapvető lelki és fizikai működését, hatásait, valamint kezelésük és kialakulásuk egyszerű megelőzési módját;

- képes szabályosan végrehajtani a továbbképzésen tanult ászanákat (testgyakorlatokat) és pránájámákat (légzőgyakorlatokat), továbbá  tisztában van azok fizikai és lélektani hatásaival;

- képes relaxációt célzó gyakorlatok irányítására.

Referenciák

Budapesten és több vidéki városban (Szeged, Cegléd, Tatabánya, Békéscsaba, stb.) eddig több mint 100 pedagógus végezte el a Jógainstruktor képzést. Az általuk oktatott diákok száma a visszajelzések alapján megközelíti az 1000 főt. Az iskolai oktatásban több helyen a mindennapos testnevelés részeként tekintenek a jógakurzusra. 2015-től Budapesten az ELTE keretein belül kötelezően választható tárgyként leendő pedagógusoknak és óvópedagógusoknak adjuk át az Instruktorképzés anyagát a Tanító- és Óvóképző Karon. 
Az iskolai testnevelés keretei között 2015. óta folyik oktatás a Budapest 5. kerületi ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnáziumában.

Kapcsolat: Magyar Országos Jóga Unió, Molnár Dóra molnardora24@gmail.com, 06 70 934 43 75

2016-os résztvevői elégedettségmérő kérdőívek elérhetősége

2017-es résztvevői elégedettségmérő kérdőívek elérhetősége

2019-es résztvevői elégedettségmérő kérdőívek elérhetősége

2020-as résztvevői elégedettségmérő kérdőívek elérhetősége